Thursday, 29 November 2012

KATA SENDI NAMA

Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan frasa nama dengan frasa-frasa yang lain.

Contoh :

  • di  : tempat, arah
          Saya tinggal di Subang Jaya.
          Baju itu ada di dalam almari.
  • ke : tempat, arah
          Jiran saya berjalan kaki ke padang.
          Ahmad memasukkan buku ke dalam beg.

  • dari : tempat, arah, masa
          Datuk baru tiba dari kampung.
          Kucing itu turun dari atas pokok.
          Saya mengulang kaji pelajaran dari jam 8.00 malam hingga 9.00 malam.

  • daripada : manusia, haiwan, perbandingan
          Jia Yu menerima surat daripada posmen.
          Kulit daripada buaya amat bernilai.
          Abang saya lebih gemuk daripada adik saya.

  • kepada : manusia
          Saya memberikan sepinggan kuih kepada jiran.
  • pada : perbuatan, waktu
          Saya menggantung gambar pada dinding.
          Hari Sukan akan diadakan pada hari Sabtu.

Wednesday, 21 November 2012

KATA TANYA


  • Kata tanya ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama benda,orang,tempat,masa,cara,bilangan dalam hal dengan maksud untuk bertanya.
  • Kata ganti nama ini biasanya ditambah partikel "kah"dan tanya soal(?)pada akhir ayat.
  • Contoh:
          a) siapa               b) apa              c) di mana            
          d)  ke mana        e) mengapa    f ) berapa
          g) bagaimana     h)  bila

Monday, 19 November 2012

KATA GANTI NAMA DIRI

Kata ganti nama diri Pertama:

aku , saya, kami, kita, betaKata ganti nama diri Kedua:


awak, kamu, engkau,kalianKata ganti nama diri ketiga:


ia, dia,mereka, beliau,baginda